Avlskatte

Hunkatte - mødre til de kommende killinger

Lugwe´s Juniper


Født Decemper 2021

Juniper er efter Valeria med Rusiske og Amerikanske linjer bag sig, og har en pæn type og farve. Hun er kælen og ekstremt legeglad. Hun evigt igang med aktiviteter, og åbner alle døre, da hun vil være, hvor vi er. Juniper forventes at få kuld i sæson 2023.

Hankatte - fædre til de kommende killinger

Lugwe´s Tyrian


Født Februar 2021

Tyrian er efter amerikanske og rusiske linjer. Han er en relativt elegant dreng med pæn type. Han er meget ernergisk, kontaktsøgende og legeglad, og elsker at sidde på skulder (eller bruge det som springbræt til at komme videre.) Det er planen, at han skal være far til et kuld med Juniper i foråret 2023.

Lugwe´s Avlskatte

Der sættes store krav til de katte, som bruges til avl. Der tages hensyn til både udseende og sundhed, samt hvilke linier, der ligger bag den pågældende kat.


Det er vigtigt at gøre sig klart ved hver enkelt parring, hvad der ønskes fra dennne kombination.


Der bliver gjort et stort arbejde indenfor Abyssinier-avlen med at tilføre nye linier til opdrættet, derfor er mange af avls-kattene importeret fra udlandet.

Salg af avlskatte og parringer

Der sælges meget sjældent avlskatte og parringer fra Lugwe´s opdræt.

Dette skyldes, at der værnes om de meget unikke linier, for at disse ikke bliver spredt unødigt. De eksklusive avlskatte hentes hjem fra hele verden, og bruges for at tilføre større gendiversitet i racen.


Der er mere ved avl end blot at sætte to katte sammen. Seriøst avlsarbejde er aldeles krævende, både tidsmæssigt og økonomisk. Der ligger en vigtig udvælgelsesproces bag enhver killing, og der skal både held og forstand, og ikke mindst penge, til et godt opdræt.


Derfor kan der kun i meget særlige tilfælde blive solgt avlskatte og parringer fra Lugwe´s opdræt - og kun til restriktiv avl. Det kræver imidlertid, at den nye ejer vil fortsætte med at være selektiv og ansvarsbevidst i sit avlsarbejde. Dette indbefatter blandt andet neutralisering af alle killinger før videresalg.