Lugwe´s Abyssiniere

At have en Abyssinier som bofælde er kilde til umådelig morskab og adspredelse.Det er målet med Lugwe´s opdræt, at videregive,  denne glæde til andre katte-elskere, samt at skabe sunde og smukke katte, der egner sig lige så godt til at klare sig flot på udstillinger, som til at være kæledægger derhjemme.

Avlsarbejdets formål


Målet for avlsarbejdet er at bevare mest mulig genetisk variation i bestanden.


I små sjælne racer tabes der genetisk variation for hver ny generation. Tabet er en uundgåelig konsekvens af kønnet formering.


Heldigvis er Abyssinieren ikke en lille race mht genetisk variation, da der er relativt mange ubeslægtede linier at abejde med. Alligevel er det vigtigt at arbejde for at bevare en fortsat variation i populationen, idet en formindsket genetisk variation kan skabe problemer for racen.


Man kan i stort omfang bibeholde variationen ved at undgå, at nært beslægtede individer får afkom til videre avl, eller ved at holde specifikke avlslinier separeret. Lugwe´s opdræt tilstræber for hver generation, at bibringe nye linier, og dermed nyt arvemateriale, til opdrættet, samt at arbejde med og fremavle separede avslinier til berigelse i den fremtidige population af Abyssiniere.

Et godt temperament


Lugwe´s opdræt ligger stor vægt på kattenes temperament. En Abyssinier har et venligt temperament. Den er livlig, udadvendt, legesyg, kælen og nysgerrig. Præcis af denne årsag er den elsket og afholdt af så mange, og det bør den blive ved med at være. Det er netop dette populære temperament, som Lugwe´s opdræt forsøger at værne om.

Lugwe´s Abyssiniere hopper gerne op på skulderen af gæster for at hilse på, og er der nogle som vil lege med dem, så er de godtaget med det samme. Når man skal putte, er der ikke noget bedre end under dynen.


Lugwe´s Abyssiniere er hengivne og udadvendte katte. De forbliver legesyge hele livet, har en god tilpasningsevne, og knytter sig utroligt nært til sine mennesker. De er psykisk robuste katte, der ikke har problemer med flytninger, og de er avlet i generationer til at blive perfekte stuekatte med deres korte, nemme pels og deres kælne sociale adfærd.

Match af kat og ny ejer


Det er vigtigt at matche katten efter køberens ønsker, og den enkelte kats temperament og kvaliteter bør tages med i betragtning, når valget skal stå. En kat skal ikke “for hver en pris” sælges til den første og bedste køber. Det er vigtigt, at den enkelte kat kommer ud til den rigtige familie. Lige så vel som den nye ejer skal falde for katten, lige så vel skal katten godtage ejeren. Men begge dele kommer som regel ganske naturligt.


Når valget skal stå kan det være vanskeligt at vælge mellem de mange søde killinger og katte. Derfor er det vigtigt på forhånd at gøre sig klart, hvilken type kat passer ind i Jeres liv?


  1. Skal det være en enekat eller skal de være to?
  2. Skal det være en killing, ungkat eller en voksen?
  3. Har I ønske om et bestemt køn?

Kvalitets katte

Lugwes´s opdræt henvender sig til  “den kræsne katte-køber”, der søger det smukke og unikke:

en Abyssinier i super kvalitet.


Hvis De hører til “den kræsne katte-køber”, der søger efter, en eksklusiv Abyssinier, så kan De henvende Dem til Lugwe. Det er ikke sikkert, at en sådan unik killing er til salg på alle tidspunkter, men De vil i så fald stå på venteliste, og blive kontaktet, så snart der er en, der er god nok; selv til en kender.

Professionelt stueopdræt

Kattene holdes på en forsvarlig måde med megen opmærksomhed, hvor det vigtigste er leg, kæl, og tæt kontakt til mennesker. Kattene holdes i en god foderstand, for som noget ganske naturligt er korrekt ernæring og sundhed hos kattene prioriteret højt.